پاستیل نوشابه ای دکتربن

طعم نوشابه واقعی را مزه کن!
فکر می کنید یک جمع دوستانه را چه چیزی شیرین تر می کند؟
  • بله! پاستیل های نوشابه ای دکتر بن. 
این پاستیل ها با طعم کولا و کارامل، حس ناب طعم طبیعی یک نوشابه ی واقعی را به شما القا می کند.

%100

Image
Image
پاستیل نوشابه ای دکتر بن

وزن

85 گرم

تعداد در کارتن

18

طعم

با طعم کولا

پاستیل نوشابه ای دکتر بن

دکتربن "دکتر" به معنای پزشک و دانشمند و "بن" در انگلیسی به معنای استخوان و در فارسی معادل پایه و اساس است. این دو کلمه پیام سلامتی و قدرت بدنی را تداعی می کنند. دکتر بن، نوجوانی است که در عین چابک بودن به تغذیه و ارزش غذایی محصولات نیز اهمیت می دهد.

سیب سلامت
حلال
استاندارد